De eerste controle

Bij de eerste afspraak nemen we de tijd om kennis te maken en uitleg te geven. Voor jou is het een manier om kennis te maken met ons en met de praktijk. Naast kennis maken zullen we ook vragen stellen die ons informatie geven om je goed te kunnen begeleiden tijdens je zwangerschap en bevalling. Denk hierbij aan je medische voorgeschiedenis, je eigen gezondheid, die van je partner en die van je familie. Als dit niet je eerste zwangerschap is zullen we ook je vorige zwangerschappen en bevallingen bespreken om te zien hoe deze verlopen zijn en hoe je hierop terugkijkt. Een ander onderwerp dat aan de orde komt, is prenatale screening. We zullen je tijdens het eerste gesprek informeren over de mogelijkheden. Zie hiervoor ook Onderzoek.

Tot slot is er natuurlijk de mogelijkheid om al je vragen te stellen ten aanzien van de zwangerschap en bevalling.
Na dit gesprek heb je een beeld van wat je van ons kan verwachten en hebben wij een beeld van hoe we de begeleiding voor jou optimaal mogelijk kunnen maken. Alle gegevens krijg je mee naar huis in een zorgplan zodat je ook altijd beschikt over je eigen gegevens.


Onderzoek

In Nederland heeft elke zwangere vrouw de mogelijkheid om voor de geboorte haar kind te laten onderzoeken. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd. De screening kan je geruststellen, maar ook ongerust maken en het kan jullie voor moeilijke keuzes stellen. Het is dus belangrijk om er goed over na te denken welke onderzoeken je wel of niet wilt laten doen. Je bepaalt zelf welke onderzoeken je in jouw zwangerschap wilt laten doen. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn de NIPT, de 13 weken echo en de 20 weken echo. De NIPT is een onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom.
De 13 wekenecho en de 20 wekenecho zijn onderzoeken naar lichamelijke afwijkingen bij een kind.

Als verloskundigen hebben wij de verantwoordelijkheid informatie en voorlichting te geven over prenatale screening. Wij doen dat door je voorafgaande aan je eerste afspraak informatie toe te mailen over prenatale screening. Tijdens het intakegesprek gaan we hier verder op in en proberen we je te begeleiden bij het maken van de keuze om deze testen wel of niet te laten doen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de volgende sites:
www.pns.nl
Deverloskundige.nl


Vervolgcontroles

In de vervolg controles gedurende je hele zwangerschap controleren we jouw gezondheid en die van je baby dit kan individueel en in groepsverband. We meten je bloeddruk, luisteren naar het hartje van de baby, doen bloedonderzoek, zo nodig aanvullend onderzoek en geven veel informatie over wat je voelt, doet of welke keuzes je kunt maken tijdens je zwangerschap en bevalling. Daarnaast vragen we hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleefd. Dit willen we graag weten om rekening te houden met je wensen en verwachtingen, of om eventuele angsten te bespreken. Daarnaast is er altijd tijd voor jouw vragen. In de eerste helft van de zwangerschap zijn de controles elke 4 weken, in de loop van de zwangerschap kom je steeds vaker. Aan het einde van je zwangerschap kom je elke week op controle. Voor de 37e week van je zwangerschap bespreken we je geboorteplan.

 

 

 

 


Centering Pregnancy

Als je zwanger bent verandert er veel. Je baby ontwikkelt zich en je lichaam verandert. De zwangerschap is vaak ook een periode waarin je andere keuzes gaat maken. Misschien ga je anders eten en wat is dan wel of niet goed. Waar en hoe wil je bevallen? Welke voeding ga ik mijn baby straks geven en hoe ga ik dat dan doen als mijn kindje er eenmaal is? Meer of minder werken? Wie gaat wat doen in ons gezin? Als je al een kindje hebt, hoe ga ik die dan voorbereiden op deze baby. Er zijn dus veel dingen waar je in de zwangerschap over na moet denken. En natuurlijk wil je ook graag weten of je baby goed groeit en de andere medische controles goed zijn.

CenteringPregnancy is een programma dat de medische controles en alle informatie rondom zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd combineert. Daarnaast is er ook tijd om al je vragen te stellen en je ervaringen te delen met vrouwen die rond dezelfde periode zijn uitgerekend.

In het kort:

 • 17 uur méér zorg dan in een individueel traject verloskundige zorg
 • Meer onderwerpen bespreken en dieper in gaan op de onderwerpen
 • Verloskundige zorg in een groep zwangeren die ongeveer in dezelfde tijd zijn uitgerekend
 • Individueel contact met verloskundige voor uitwendig onderzoek
 • Ervaringen delen en van elkaar leren
 • 9 bijeenkomsten van 2 uur i.p.v. controles van 15 minuten, en een bijeenkomst na de bevalling

Voordelen van centering pregnancy:

 • Actief betrokken bij de zorg: je leert hoe je je bloeddruk zelf kunt meten en je eigen zwangerschapskaart bijhouden. Ook leer je  hoe je gezondere keuzes kunt maken voor jezelf, je zwangerschap en je baby.
 • Elkaar steunen en kennis uitwisselen: In de groep worden onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor jou, je zwangerschap en je baby. Je ontmoet andere zwangere vrouwen waardoor je ervaringen kunt delen en zo nodig elkaar kunt steunen.
 • Vaste dag en tijdstip De groepszorg is op vastgestelde dagen en tijden. Deze zijn vooraf bekend tot het einde van je zwangerschap. Je hoeft niet meer te wachten op een controle.
 • Beter contact met je verloskundige Je hebt langer contact met de verloskundige dan tijdens de 1 op 1 controles. Je kunt dus meer vragen stellen en langer over iets doorpraten. Dat is niet alleen prettig voor jou maar ook belangrijk voor de verloskundige: zij hoort meer en kan beter begrijpen wat er voor jou en de andere vrouwen belangrijk is.
 • Betere uitkomsten van de zwangerschap Uit onderzoek in Amerika blijkt dat deze vorm van zorg betere uitkomsten geeft. Ook in Nederland zijn de uitkomsten van de zwangerschap beter. Er worden bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren. Ook blijkt dat de meeste vrouwen dit een hele fijne vorm van zorg vinden.

Echo

Iedereen krijgt in de zwangerschap standaard twee echo’s aangeboden. Deze worden vergoed door de ziektekosten verzekering.

De eerste echo, de termijnecho, wordt bij voorkeur tussen de 10e en 12e week gemaakt. Aan de hand van de metingen die gedaan worden, wordt de duur van je zwangerschap berekend en de uitgerekende datum bepaald. Je kan kiezen voor een vitaliteitsecho rond 7-8 weken zwangerschap. Als je een indicatie hiervoor hebt wordt deze vergoed, mocht dit niet zo zijn kunnen er kosten aan verbonden zitten. Rond de 13 weken zwangerschap kan je ervoor kiezen om een Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO) te laten doen, de 13 weken echo. Rond 20 weken zwangerschap kan je ervoor kiezen een Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) te laten doen, de 20 weken echo.

Andere echo’s worden alleen gemaakt op indicatie, bijvoorbeeld als er twijfel is over de groei van de baby of de ligging. Deze echo's en de termijnecho maken wij zelf op de praktijk. De 20 weken echo wordt gemaakt in echocentrum NOP door echoscopisten die hier speciaal voor opgeleid zijn. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het echocentrum NOP.


Kraamzorg

Kraamzorg kan vanaf het begin van de zwangerschap geregeld worden, bij voorkeur voor 16 weken. De kraamverzorgster assisteert ons tijdens een thuisbevalling en helpt je met de verzorging van je baby tijdens de eerste week na de geboorte. Zij zal veel informatie geven en licht huishoudelijke taken verrichten. Ook heeft de kraamverzorgster een signalerende functie. Bij bijzonderheden overlegt de kraamverzorgster met ons.

Gemiddeld krijg je 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan het zijn dat er meer uren nodig zijn.
Breng je zorgverzekeraar op de hoogte van je zwangerschap. Zij zullen je een lijst geven van de kraambureaus met wie ze een contract hebben afgesloten. Zit daar niet het kraambureau bij waar je de zorg van wilt overleg dan met je verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Schrijf je in bij een kraambureau naar jou keuze voor 16 weken zwangerschap. Zie hiervoor ook Kraamzorg Madelief Urk


Erkenning

Als de ouders van een kind niet getrouwd of geregistreerd partner zijn, dan kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de burgerlijke stand of bij een notaris. Hierdoor ontstaat er tussen de vader en het kind juridisch ouderschap. Ook wanneer een volgend kind binnen dezelfde relatie wordt geboren, dient dit kind door de vader te worden erkend. Dit kind krijgt dezelfde achternaam als het eerstgeboren kind uit deze relatie. Omdat beide ouders bij het regelen van de erkenning aanwezig moeten zijn is het verstandig om dit zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te regelen. Na de geboorte van een kind waarvan de erkenning is geregeld moet het ouderlijk gezag voor de vader vastgelegd worden. De moeder heeft automatisch het ouderlijk gezag. Als ouders niet getrouwd of geregistreerd partner zijn is erkenning in de zwangerschap een voorwaarde.  Wil je meer weten over aangifte, erkenning, ouderlijk gezag of naamgeving neem dan contact op met de gemeente of kijk op de site van de rijksoverheid. 


Geboorteplan

In de praktijk maken we gebruik van een geboorteplan als je dit op prijs stelt. In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te bereiden op de bevalling. Het is bedoeld om de verloskundige en andere zorgverleners te laten weten wat je belangrijk vindt. Wat jouw ideeën en wensen zijn. Hoe jij graag wilt dat er met je omgegaan wordt. Tegelijk is het een manier om met je partner te bespreken wat jullie verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar. Door een geboorteplan blijf je betrokken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genomen worden. Ook op momenten dat je zelf niet goed kunt vertellen wat je wilt. Niets in het plan staat vast. Je kunt zelf op elk moment van gedachten veranderen. Ook kan de bevalling anders lopen dan je had verwacht of gewild. Hierdoor kunnen misschien niet al jouw wensen meer uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verwijzing naar een gynaecoloog. 

Begeleiding. Wie wil je graag bij je hebben tijdens je bevalling? Wanneer wil je dat zij er zijn?

Waar bevallen? Op welke plek wil je het liefst bevallen, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis? Heb je wensen over de ruimte waarin je wilt bevallen?

Weeën en persen. Welke houdingen wil je gaan gebruiken bij het opvangen van de weeën en tijdens het persen? Bijvoorbeeld: lopen, op de baarkruk, onder de douche, in bad.

Hoe wil je omgaan met de pijn van de weeën? Bijvoorbeeld: ademhalingstechniek, ontspanningsoefeningen, medicijnen. Wat zijn je ideeën m.b.t. medische handelingen zoals bewaking van de hartslag van je kind, pijnstilling tijdens je bevalling of kunstverlossingen?

Kind. Hoe wil je met de baby omgaan als hij/zij net is geboren? Bijvoorbeeld: lichamelijk contact, navelstreng doorknippen, verzorging. Welke voeding wil je je kind geven?

Overige wensen: Wensen of opmerkingen over je bevalling die hierboven niet zijn genoemd.

Dit geboorteplan nemen we tijdens de zwangerschap door, zodat we weten hoe jullie de bevalling het liefst zouden zien. Kijk hier voor meer informatie.


Wanneer bellen tijdens je zwangerschap

Bij ongerustheid mag je ons altijd bellen. Zie contact. 

Hieronder staan een aantal redenen waarom je ons altijd even moet bellen. Als je voor een van de onderstaande redenen belt, is je telefoontje dringend.

Vóór 37 weken zwangerschap:

 • Bij bloedverlies.
  Bel bij bloedverlies en gebruik een maandverband, zodat we kunnen zien hoeveel bloed je verliest.
 • Bij vochtverlies.
  Verlies je veel waterdun vocht, bel dan en probeer wat vocht op te vangen in een maandverband of bakje.

Vanaf 28 weken:

 • Bij minder leven voelen dan dat je gewend bent. Ga eerst even rustig zitten en probeer contact te maken met je kind. Bel ons wanneer ook dit niet de reactie geeft die je gewend bent.

Voor het beladvies na 37 weken zwangerschap kijk hier.